Bedrijfsprofiel


Visie

Nordic Maize breeding is in 2005 in de eerste instantie opgezet als een collectief van internationaal onafhankelijke maïskwekers. Sinds 2007 is Nordic Maize breeding een 100% zelfstandig, onafhankelijk en Hollands bedrijf. De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door een team van enthousiaste mensen met een lange historie en ervaring in plantenveredeling in diverse gewassen en werkgebieden. Onze activiteiten zijn vooral B2B.

Nordic Maize breeding gebruikt alleen klassieke veredelingstechnieken en is niet betrokken bij genetisch gemodificeerde rassenontwikkeling (GMO's).


Missie

De Nordic Maize breeding bedrijfsactiviteiten hebben ondermeer tot doel de genetische diversiteit te stimuleren en te werken aan een meer duurzame en milieu vriendelijke landbouw met respect voor de natuur en de natuurlijke bronnen. De belangrijkste kweekdoelen zijn het verminderen van de afhankelijkheid van chemische gewasbescherming en kunstmest. Dit wordt bereikt door veel te investeren in innovatie en ontwikkeling. Nieuwe teelttechnieken en teeltconcepten worden parallel met nieuwe rassen ontwikkeld. Nordic Maize breeding probeert een duurzaam en innovatief alternatief te zijn voor de de steeds groter wordende internationale zaadmultinationals.

Door een flexibel en onafhankelijk bedrijf te zijn en te blijven, is Nordic Maize breeding in staat snel, op maat en in staat snel en op maat oplossingen te ontwikkelen die klaar voor gebruik zijn.


Marketing

De Nordic Maize breeding rassen worden voornamelijk vermarkt door zaadbedrijven die geen eigen kweekprogramma hebben. Voor speciale niche- en deelmarkten wordt ook wel direct met de tussenhandel cq. coöperaties of andere partijen samengewerkt.