Missie


De Nordic Maize breeding bedrijfsactiviteiten hebben ondermeer tot doel de genetische diversiteit te stimuleren en te werken aan een meer duurzame en milieu vriendelijke landbouw met respect voor de natuur en de natuurlijke bronnen. De belangrijkste kweekdoelen zijn het verminderen van de afhankelijkheid van chemische gewasbescherming en kunstmest. Dit wordt bereikt door veel te investeren in innovatie en ontwikkeling. Nieuwe teelttechnieken en teeltconcepten worden parallel met nieuwe rassen ontwikkeld. Nordic Maize breeding probeert een duurzaam en innovatief alternatief te zijn voor de de steeds groter wordende internationale zaadmultinationals.

Door een flexibel en onafhankelijk bedrijf te zijn en te blijven, is Nordic Maize breeding in staat snel, op maat en in staat snel en op maat oplossingen te ontwikkelen die klaar voor gebruik zijn