Over


Nordic Maize breeding is een Fries veredelingsbedrijf dat zich heeft toegelegd op het ontwikkelen van zeer vroege snijmaïsrassen voor de Noord-West Europese markt. Door verschillende elite en vrij toegankelijke kweekmaterialen te gebruiken uit diverse internationale kweekprogramma's en dus met een een brede genetische achtergrond te werken, is een effectieve basis ontstaan voor innovatie en ontwikkeling.

Het hollandse gematigde maar winderige zeeklimaat werkt in het voordeel op selectie van maïsrassen en inteeltlijnen voor Noord-West Europa. Het Nordic Maize breeding kweekprogramma bestaat ondermeer vanwege deze reden vooral uit het kweken van zeer vroege flint inteeltlijnen, zeer vroege F1 maïsrassen (FAO 150-200) en bijzondere maïsrassen voor bijvoorbeeld de biologische teelt, zeer goed verteerbare maïs, maïsrassen voor mengteelten en zeer vroege witte korrel maïs voor de opfok van jongvee of pluimveehouderij.

De rassen van Nordic Maize breeding combineren een zeer hoge celwandverteerbaarheid met een zeer hoog zetmeelgehalte en vroegheid. Deze combinatie van eigenschappen is nog zeer zeldzaam op de markt. Zeer vroege rassen hebben vaak een lage celwandverteerbaarheid en een hoog zetmeelgehalte gaat zelden samen met een hoge celwandverteerbaarheid. De combinatie van deze eigenschappen maakt dat er een zeer energierijk gewas ontstaat.