Producten

Voor het zaaizaad van de maïsrassen van Nordic Maize breeding is het mogelijk om dit in Nederland te maken. Waar voor de zaadproductie van latere rassen uitgeweken moet worden naar warmere landen als Frankrijk, is het zaaizaad voor de echt ultra vroege maïshybride in het nederlandse klimaat op tijd rijp om nog zonder structuurschade van het land te komen.

FLYNT

FLYNT is een nieuw ultra vroeg maïsras met een zeer goede voederwaarde en gezondheid. FLYNT is een modified single cross en bestaat vooral uit, zoals de naam doet vermoeden, uit een flint genetische achtergrond.

 • Vroegheid FAO 115

 • Vlotte beginontwikkeling, ook onder koude omstandigheden

 • Stevig - zeer goede fusarium resistentie (8,5*)

 • Hoog zetmeelgehalte (102*) en hoge VEM (101*)

 • Past als zeer vroege snijmais én als vroege korrelmais

 • Voor late zaai tot 20 juni

 • Begin mei zaaien - half september oogsten

 • Zeer geschikt voor diverse voor- en nateelten

Het zaaizaad van de FLYNT is in 2021 gangbaar en vanaf 2022 ook biologisch beschikbaar. (*= bron UUVM 2021 - WUR)

Empower

Ook Empower is een nieuw ultra vroege maïsras. Empower scoorde de hoogste zetmeel gehaltes (103) en VEM (102) in het ultra vroege officieële rassenonderzoek van Wageningen-UR .

 • Vroegheid FAO 150

 • Stevig

 • Hoog zetmeelgehalte

 • Past als zeer vroege snijmais én als vroege korrelmais

 • Begin mei zaaien - begin september oogsten

 • Zeer geschikt voor diverse voor- en nateelten

Het zaaizaad van de Empower is gangbaar beschikbaar.

JOY

JOY is een ultra vroeg maïsras dat vroegheid combineert met opbrengst. Joy is een vierweg hybride uit flint en dentlijnen met een diverse genetische achtergrond. Dit levert een robuust ras op dat onder verschillende omstandigheden goed kan presteren. Het zaaizaad van de Joy is van zeer goede kwaliteit met een grote kiemkracht.

 • Vroegheid FAO 140

 • Vlotte beginontwikkeling, ook onder koude omstandigheden

 • Stevig

 • Hoog zetmeelgehalte

 • Past als zeer vroege snijmais én als vroege korrelmais

 • Voor late zaai tot 20 juni

 • Begin mei zaaien - half september oogsten

 • Zeer geschikt voor diverse voor- en nateelten

Het zaaizaad van de Joy is zowel gangbaar als ook biologisch beschikbaar.

Ambient

Ambient is het meest vroege ultra vroege maïsras. Ambient is een drieweg hybride uit flint en dentlijnen van een diverse genetische achtergrond. Dit levert een robuust, extreem vroeg ras op dat onder verschillende omstandigheden goed kan presteren. Het zaaizaad van de Ambient is van zeer goede kwaliteit met een grote kiemkracht.

 • Vroegheid FAO 120

 • Vlotte beginontwikkeling, ook onder koude omstandigheden

 • Stevig

 • Hoog zetmeelgehalte

 • Past als zeer vroege snijmais én als vroege korrelmais

 • Voor late zaai tot 20 juni

 • Begin mei zaaien - begin september oogsten

 • Zeer geschikt voor diverse voor- en nateelten

Het zaaizaad van de Ambient is zowel gangbaar als ook biologisch beschikbaar

OPPIDO

Maïsras OPPIDO is een nieuw ras dat in de EU als eerste maïsras een officieel biologisch rassenonderzoek doorloopt. Het ras is ontwikkeld in Noord Nederland. OPPIDO is ultra-vroeg (FAO 170) en combineert deze vroegheid met een goede snijmais opbrengst en kwaliteit.

In midden en zuid NL past het ras uitstekend in wisselteelt omdat het ook met een latere zaai, de maximale opbrengst, ds% en zetmeel gehalte bereikt.

Vanwege een vlotte afrijping op de korrel kan het ras eventueel ook als korrel of CCM/MKS ingezet worden. De OPPIDO is sterk tegen afrijpingsziekten en stevig. Daardoor is het ras goed geschikt voor mengteelt met bijvoorbeeld stokslaboon.

• Beproefd in officieel biologisch rassenonderzoek.

• Gezond in Nederland geproduceerd (Biologisch) zaaizaad   met een hoge DKG.

• Diepere zaai tegen kraaien is vanwege kiemkracht en DKG   van het zaad goed mogelijk.

• All-round 3-weg hybride met een brede genetische   achtergrond.

• Zeer stevig. Geschikt maïsras voor mengteelt met bijv. een   vroege stokslaboon.

• Goede combinatie tussen vroegheid en opbrengst.

• Bovengemiddeld eiwitgehalte.

• Snelle jeugdontwikkeling.

• Goede plantgezondheid in de afrijping.

• Snelle dry-down van de korrel

• Bovengemiddelde celwandverteerbaarheid en zetmeel gehalte.

Van de OPPIDO is biologische en gangbaar zaaizaad beschikbaar.

AMBIENT kolf

Fortaris

FORTARIS is speciaal geselecteerd voor de BIO teelt. Fortaris heeft een hoog DKG en kan daardoor dieper gezaaid worden om vraatschade te voorkomen. FORTARIS vormt diepe wortels en kan goed herstellen na schoffelen. De stevige stengel maakt FORTARIS ook geschikt voor mengteelt met bijvoorbeeld stokslaboon. Fortaris geeft korrels met een snel en goed verteerbaar zetmeel. Een dunnere zaaidichtheid van +/-90.000 zaden/ha kan een hoger kolfaandeel geven.

• Robuuste 3-weg hybride dankzij een brede genetische   achtergrond.

• Vroegheid FAO 180.

• Zeer goede beginontwikkeling, ook onder koude   omstandigheden. Sluit snel het gewas in de rij.

• Stevig, geschikt maisras voor mengteelt met bijv.   stokslaboon.

• Gemiddelde VEM en zetmeelgehalte.

• Groot zaad stimuleert een vlotte kieming en   opkomst. Diepe inzaai mogelijk.

• Groeikrachtig tegen vogels, ritnaalden en onkruid ook onder    lage fosfaatbeschikbaarheid.

• Langdurige bladgezondheid.

Van de Fortaris is gangbaar en biologisch zaaizaad beschikbaar.


Typische dent FORTARIS kolf met wittige en gelige korrels.