Projecten


Naast ons veredelingsprogramma in ultra-vroege maïs houden we ons bezig met het inpassen van gewassen in duurzame teeltsystemen en concepten. We zijn daarom betrokken bij publiek private programma's (PPS) en projecten van ondermeer het Louis Bolk Instituut, de Wageningen University & Research en LTO-Noord. Projecten worden in samenwerking met uitgevoerd met Nordic Maize breeding als project partner of als projectleider/aanvrager.

Stimulering CO2 reducerende wisselteelten in de veehouderij -VI19IK030

In de huidige veehouderij worden ruwvoerders (oa. gras, maïs) in monoteelt geteeld terwijl een groot deel van de eiwit ten behoeve van de veevoeding, bijvoorbeeld soja, vanuit oa. zuid Amerika wordt geïmporteerd. Een van de gevolgen van monoteelt is een afname van de vorming van organische stof in de bodem en het vastleggen van CO2. De import van (eiwitrijke) veevoeders legt een significante CO2 footprint op de veehouderij. In dit project worden gewassen en rassen ontwikkelt ten behoeve van teeltsystemen waarmee meer organische stof gevormd wordt, CO2 in de bodem kan worden vastgelegd en minder import van veevoeders noodzakelijk is. Het regionaal produceren van deze veevoeders verlaagt de CO2 footprint op de veehouderij.

Stimulering en ontwikkeling eiwit- en krachtvoer gewassen voor Noord-Nederland - VI20I001

De veehouderij in Noord-Nederland is sterk afhankelijk van import van krachtvoeders uit het buitenland. Alternatieve krachtvoergewassen zoals korrelmaïs en eiwitgewassen zijn onder de huidige Noord-Nederlandse klimatologische omstandigheden niet of zeer matig als regionaal krachtvoer alternatief te telen. In dit project worden genetische bronnen van alternatieve krachtvoergewassen getest om daaruit robuuste en aangepaste prototypes ten behoeve van Noord-Nederland te ontwikkelen.